Бизнес планът в 10 стъпки.

Представям Ви 10-те основни стъпки в един бизнес-план. Изпълнението на всяка една от тях е една добра предпоставка Вашият бизнес-план да бъде изпълнен.

Сподели

1. Създайте бизнес-план и определете пред кого ще го показвате

Внимателно обмислете и решете какъв тип бизнес-план ще създавате – такъв, който има за цел да привлича външни инвеститори или такъв, който е за вътрешно използване с цел показване на развитието на Вашия продукт.

2. Разгърнете деловата си идея и кажете какво вече е постигнато и какво трябва да се прави занапред

Не подценявайте тази стъпка. Когато сте наясно какво сте постигнали, бъдещето e много по-светло и ясно.

3. Определете целите си, както и начините за постигането им

Дефинирането на цели е може би най-важното нещо, защото това ще Ви мотивира да вървите напред. Поставените от Вас цели трябва да са реални, а не подвеждащи. Обяснете подробно и начините, стъпка по стъпка.

4. Пресметнете основните параметри на бизнеса си: потребност от финансиране, паричен поток, рентабилност

Тази стъпка е особено за важна, ако се търсите външно финансиране. Ако не сте професионален финансист – по-добре наемете такъв човек, защото тази стъпка е наистина важна.

5. Убедете хората, че добре сте проучили конкуренцията, пазара и услугата

Това проучване е от изключителна важност за проекта Ви. Отново Ви съветвам да наемете професионалист за тази дейност.

6. Дефинирайте необходимите средства за изпълнение на проекта – финансови и човешки

7. Адаптирайте плана си към възможни пазарни промени във времето

Проверете статистиките от работата на Вашите конкуренти. Данните за ръст на пазара, както и тези за ръста на конкурентите Ви, ще са определящи в изчисляването на очаквания брой продажби от Вас.

8. Определете политика за контрол по време на изпълнението на плана и как ще ръководите бизнеса си впоследствие

Почти сигурно е, че ще Ви се наложи да правите изменения по време на изпълнение на плана. Бъдете адаптивни.

9. Финална проверка на плана

Направете детайлна проверка на бизнес-плана си, защото следващата стъпка е важна.

10. Преминете към изпълнение на плана си

Най-лесната стъпка е оставена последна.

Виж още

И още