Финансово образование

Бизнес планът.

Бизнес планът е документ, обобщаващ намеренията на дадено предприятие за определено начинание. Бизнес плановете се използват за управление и планиране в рамките на предприятието, както и за да убедят външни организации, например банки или венчър капиталисти, да инвестират средства в начинанието.

Фонд за спешни случаи

Що се отнася до парите, никой не иска да бъде хванат неподготвен. Ако се случи нещо спешно или изведнъж загубите доходите си, наличието на някакви...

Изучаването на финанси може да е забавно

Тези игри могат да помогнат както на родителите, така и на децата да научат повече за финансите, като в същото време се забавляват. Ако някога...

Защо трябва да се преподават лични финанси в училищата

Днес в учебните заведения децата учат редица важни предмети, които ги подготвят за зряла възраст –  от история и естествени науки до чужди езици...

Дефлация – същност, причини и следствия.

Абсолютен спад в равнището на цените се нарича дефлация. Тя може да бъде породена от страна на благата или от страна на парите. Причини за...

Форекс – основни понятия.

Фундаментален анализ: базира се на икономическите условия в страната, както и на монетарната политика. При този вид анализ се взимат предвид и други макроикономически...

Инфлация?

Инфлация е понятие с два смисъла. През последните 50 години, след влиятелна статия на Милтън Фридман, под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване...

Малко икономически понятия

Макроикономиката е наука за икономиката на национално ниво като едно цяло — сбора от новосъздадените стоки и услуги, дохода на населението, нивото на безработица...

Що е то капитал?

Други значения на думата “капитал” Като полит-икономическо понятие капиталът е фактор за производството във вид на стойност, която носи принадена стойност. Това е най-важното...

Що е то маркетинг, потребител, цена?

QuestionНяма нито един успял бизнесмен, който да не е наясно с най-основните термини в икономиката.

Термини като стока, услуга, потребител, пазар, цена, конкуренция са незаменима част от речника на един предприемач.

Що е то стока, услуга, пазар, конкуренция?

Какво е стока? Стоката е материално благо, продукт, произведен с цел задоволяване на определени нужди, потребности на хората в зависимост от техните вкусове и предпочитания,...