Що е то инвестиция?

Сподели

Инвестиция e дългосрочното влагане на парични средства или капитал за придобиването на финансови инструменти или други активи, с цел да се постигнат печеливши възвръщения във формата на лихва, доход или повишаване на стойността на инструмента.. Инвестицията е свързана със спестяването и се различава от потреблението. Инвестицията се включва в много области на икономиката, като бизнес управлението и финансите независимо дали за домакинства, фирми или правителства. Инвестицията включва избор на индивид или организация (напр. пенсионен фонд) след анализ или обмисляне къде да се сложат или дадат парите дали в движимо или недвижимо имущество или фин. инструмент като собственост, комодити, бондове, фючърси и прочее.

Инвестицията идва с риска за загуба на принципалната сума (парите, които в началото са инвестирани или дадени като заем, на базата на която лихвата и възвръщенията са калкулирани). Инвестиция, която е направена без щателен анализ може да бъде високо рискова по отношение на притежателя на инвестицията, заради възможността за загуба от пари извън контрола на притежателя.

Виж още

И още